Regulamin serwisu UCL Swift (Ilsintech)

Regulamin serwisu urządzeń firmy UCL Swift (Ilsintech).

A) Zasady ogólne.

 1. Serwis urządzeń UCL Swift (Ilsintech) prowadzony jest na terenie Polski przez dystrybutora, firmę SEiT.
 2. W serwisie świadczone są usługi gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń UCL Swift, oraz usługi dodatkowe związane ze sprzętem jak przeglądy, czyszczenie czy kalibracje.
 3. Naprawy gwarancyjne obejmują jedynie urządzenia pochodzące z polskiej dystrybucji realizowanej za pośrednictwem właściciela serwisu, firmę SEiT.
 4. W przypadku urządzeń pochodzących z innych źródeł niż wymienione, właściciel serwisu nie jest zobligowany do przeprowadzania napraw na zasadach ogólnych warunków gwarancyjnych. W takiej sytuacji możliwe jest podjęcie napraw na zasadach gwarancyjnych jedynie za zgodą właściciela serwisu oraz producenta sprzętu. W zależności od ustalonych indywidualnie zasad takie czynności będą realizowane bezpłatnie lub odpłatnie na koszt zgłaszającego usterki (właściciela sprzętu).
 5. Wszystkie naprawy wykonywane są zgodnie z wytycznymi i dokumentacją producenta z zastosowaniem oryginalnych części.
 6. Producent określa następujące okresy gwarancji:
  • 36 miesięcy – oprogramowanie,
  • 24 miesiące – urządzenia aktywne z wyłączeniem baterii,
  • 12 miesięcy – noże do włókien z wyłączeniem ostrzy,
  • 6 miesięcy – baterie, zasilacze,
 7. Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych takich jak: elektrody, ostrza itp. Okresy trwania gwarancji odpowiadają ogólnym standardom, jakie obowiązują dla tego typu urządzeń.
 8. Dopuszcza się ustalenia indywidualnych okresów gwarancyjnych oraz warunków serwisowania, co musi być określone w dokumencie zakupu lub stosownym dokumencie zawartym z dystrybutorem sprzętu.
 9. Naprawą gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia powstałe w skutek nienależytego: posługiwania się sprzętem, dbania o czystość, przeprowadzania kalibracji niezgodnie z instrukcją.
 10. Od gwarancji można odstąpić również, jeśli stwierdzi się uszkodzenie plomb zabezpieczających czy uszkodzenia mechaniczne mogące mieć znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu.
 11. Sprzęt dostarczyć należy do serwisu na koszt zgłaszającego usterkę. On odpowiada za należyte zabezpieczenie sprzętu na czas transportu oraz za jego ewentualne ubezpieczenie.
 12. Na czas naprawy, serwis może udostępnić urządzenie zastępcze, jeśli takim w danej chwili dysponuje. Nie zapewniają tego podstawowe warunki. Gwarantowane urządzenie zastępcze przysługuje klientom, którzy zawarli dodatkowe warunki gwarancji, co musi być określone w dokumencie zakupu lub stosownym dokumencie zawartym z dystrybutorem sprzętu.
 13. Wszystkie dodatkowe czynności, które nie podlegają czynnością gwarancyjnym bezpłatnym będą realizowane zgodnie z cennikiem serwisu po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z zgłaszającym usterkę.

B) Zasady zgłaszania usterek.

 1. Przed zgłoszeniem urządzenia do reklamacji należy zapoznać się z wszystkimi warunkami i procedurami wyznaczonymi przez serwis. Ich przestrzeganie jest podstawą do szybkiego rozwiązania problemu.
 2. W przypadku wystąpienia problemu ze sprzętem należy w pierwszej kolejności przeprowadzić następujące czynności:
  • reset urządzenia,
  • czyszczenie elementów jak soczewki, lustra, V-rowki, prowadnice, uchwytów przytrzymujących włókna,
  • określić stan zużycia elektrod i ewentualnie wymienić je,
  • sprawdzić poziom naładowania baterii i ewentualnie podładować,
  • sprawdzić wizualnie stan fizyczny urządzenia, czy nie zostały uszkodzone poszczególne elementy, czy nie doszło do ich obluzowania i czy pracują prawidłowo elementy ruchome,
  • przeprowadzić wszystkie czynności kalibracyjne przewidziane dla danego urządzenia.
 3. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problemy nadal będą występowały, należy skontaktować się z serwisem drogą telefoniczną (tel. 775430538, 505456838) lub drogą elektroniczną (https://ilsintech.pl/kontakt/) i przedstawić problem. Kolejne procedury postępowania zostaną przestawione przez serwisanta.
 4. Zgłaszający może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji w postaci zdjęć lub filmu obrazujących problem.
 5. Jeśli naprawa będzie wymagała przekazania sprzętu do serwisu, należy ustalić termin wysyłki, wypełnić formularz opisujący problem, sposób jego powstania i inne informacje mogące mieć wpływ na zaistniałą sytuację. Dokument wraz z informacjami kontaktowymi Zgłaszającego należy dołączyć do przesyłki.
 6. Czas naprawy zależy od powstałego problemu, dostępności do części i może wynieść do 4 tygodni.

Ta strona korzysta z plików cookies. Kontynuując akceptujesz ich używanie Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close